Napisz do nas na:
komenda@bedzin.kppsp.gov.pl:
ePUAP: /KPPSPBedzin/SkrytkaESP

ul. Modrzejowska 74
42-500 Będzin

Zadzwoń do nas:
+48 32 294 45 40 do 42
+48 32 267 50 31 do 33

Witamy w serwisie internetowym

 

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

w Będzinie

 

       Zapraszamy do zapoznania się z naszą stroną. Znajdą tutaj Państwo informacje o szerokim zakresie działalności ratowniczo – gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej powiatu będzińskiego, jej historii, dniu codziennym, strukturze i sposobie funkcjonowania. Publikujemy tutaj aktualności z Komendy, a także opis wybranych interwencji i wydarzeń, które mają miejsce na terenie naszego Powiatu, dane statystyczne, a także szereg innych ciekawych i ważnych porad, ostrzeżeń i informacji.

Narada kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej w województwie śląskim

26 lutego 2019 roku, w siedzibie Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach odbyła się narada roczna podsumowująca działalność jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej województwa śląskiego.

W naradzie wzięła udział kadra kierownicza Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach, Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach oraz komendanci miejscy i powiatowi Państwowej Straży Pożarnej.

Podczas narady zaprezentowano pojazdy pożarnicze, zakupione w 2018 roku dla jednostek PSP oraz OSP województwa śląskiego. Śląski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Jacek Kleszczewski przedstawił sprawozdanie z funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego w województwie, podsumował również działalność komend powiatowych i miejskich PSP oraz przedstawił zamierzenia na 2019 rok.

W 2018 roku śląscy strażacy interweniowali 68.817 razy, co stanowi 13,7% ogółu zdarzeń w kraju. Wskaźnik ten, od kilku lat utrzymuje się na tym podobnym poziomie. Ponadto odnotowano nieznaczny wzrost pożarów i spadek miejscowych zagrożeń w porównaniu z rokiem poprzednim. Spośród 17.018 pożarów, 4.092 to pożary w budynkach mieszkalnych.

Więcej informacji o naradzie na stronie KW PSP w Katowicach: Narada kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej w województwie śląskim

on 28 luty 2019