Napisz do nas na:
komenda@bedzin.kppsp.gov.pl
ePUAP: /KPPSPBedzin/SkrytkaESP

ul. Modrzejowska 74
42-500 Będzin

Zadzwoń do nas:
+48 32 294 45 40 do 42
+48 32 267 50 31 do 33

Witamy w serwisie internetowym

 

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

w Będzinie

 

       Zapraszamy do zapoznania się z naszą stroną. Znajdą tutaj Państwo informacje o szerokim zakresie działalności ratowniczo – gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej powiatu będzińskiego, jej historii, dniu codziennym, strukturze i sposobie funkcjonowania. Publikujemy tutaj aktualności z Komendy, a także opis wybranych interwencji i wydarzeń, które mają miejsce na terenie naszego Powiatu, dane statystyczne, a także szereg innych ciekawych i ważnych porad, ostrzeżeń i informacji.

Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka połączone z nadaniem sztandaru dla Komendy Powiatowej PSP w Będzinie

22 czerwca 2019 roku odbyła się uroczystość nadania sztandaru Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie, połączona z Wojewódzkimi Obchodami Dnia Strażaka roku. Obchody początkowo zaplanowano w maju, jednakże w związku z prowadzonymi działaniami na terenie województwa śląskiego, spowodowanymi warunkami atmosferycznymi, uroczystość została przełożona i świętowana w czerwcu.

Sztandar został nadany po raz pierwszy w historii Komendy, od jej utworzenia w 1992 roku. Fundatorem Sztandaru jest Społeczny Komitet, na którego czele stanął Marszałek Województwa Śląskiego, Pan Jacek Chełstowski. Ufundowanie i przekazanie Komendzie sztandaru jest wyrazem podziękowania strażakom i pracownikom cywilnym za długoletnią służbę oraz pracę na rzecz szeroko rozumianego bezpieczeństwa na terenie powiatu będzińskiego oraz całego regionu.

Uroczystość rozpoczęła msza święta w kościele św. Trójcy w Będzinie, którą odprawił ks. bp. dr Grzegorz Kaszak. Na zakończenie mszy świętej śląski komendant wojewódzki PSP nadbryg. Jacek Kleszczewski, w imieniu wszystkich śląskich strażaków, podziękował biskupowi za przewodniczenie mszy św. oraz za słowa w wygłoszonej homilii. Po mszy świętej nastąpił przemarsz pododdziałów, prowadzonych przez Kompanię Honorową Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach oraz Orkiestrę Reprezentacyjną Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, na plac Komendy Powiatowej w Będzinie, gdzie miała miejsce dalsza część obchodów.

Dowódca uroczystości mł. bryg. Marek Sadowski złożył meldunek st. bryg. Arkadiuszowi Biskupowi zastępcy komendanta głównego PSP. Po przyjęciu meldunku odbyła się ceremonia nadania sztandaru. Akt nadania sztandaru odczytał Wiceprzewodniczący Komitetu Społecznego Fundacji Sztandaru, Poseł na Sejm RP Pan Waldemar Andzel. Po wbiciu pamiątkowych gwoździ w drzewiec sztandaru oraz dokonaniu wpisów do księgi pamiątkowej przez zaproszonych gości oraz członków Komitetu, nastąpiło uroczyste wręczenie sztandaru Komedzie Powiatowej PSP w Będzinie.

W dalszej części uroczystości, w ramach Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka, strażakom z terenu województwa śląskiego zostały wręczone: medale za Długoletnią Służbę, odznaki „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, nominacje na wyższe stopnie służbowe, medale za Zasługi dla Pożarnictwa, Dyplomy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej oraz nagrody pieniężne Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej przyznało funkcjonariuszom  „Medale za Zasługi dla Pożarnictwa”  , których wręczenia dokonał gen. bryg. w st. spoczynku Zbigniew Meres – Wiceprezes Zarządu Głównego, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Katowicach.

W dalszej części uroczystości komendant powiatowy st. kpt. Arkadiusz Spera wyróżnił Członków Komitetu Społecznego Ufundowania Sztandaru oraz osoby szczególnie zaangażowane w działania na rzecz ufundowania sztandaru. Wraz ze swoim zastępcą st. kpt. Szymonem Gwoździem wręczyli pamiątkowe statuetki na ręce st. bryg. Arkadiusza Biskupa, Waldemara Andzela, nadbryg. Jacka Kleszczewskiego oraz ks. bp. Grzegorza Kaszaka.

Po dokonaniu wszystkich odznaczeń i uhonorowań odczytano list Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy oraz list Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pani Elżbiety Witek, która skierowała się do wszystkich strażaków tymi słowami: „Dzisiejsze wydarzenie to doskonała okazja, aby podziękować za Wasz trud, pasję i poświęcenie. Zapewniam, że Wasza szlachetna misja niesienia bezwarunkowej pomocy w sytuacji zagrożenia życia jest doceniana przez Polaków. Dlatego też od lat jesteście liderami rankingów zaufania społecznego. Wyrazem wdzięczności za profesjonalne wypełnianie obowiązków są także wręczone dziś odznaczenia, wyróżnienia i awanse. Gratuluje i dziękuję  za szczególne zaangażowanie i determinację.”

Głos również zabrał Poseł na Sejm RP Waldemar Andzel, który występował także w imieniu Przewodniczącego Komitetu Społecznego Fundacji Sztandaru, Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego oraz wszystkich parlamentarzystów. Podziękował wszystkim za sprawną współpracę i dołożenie wszelkich starań, aby sztandar dla Komendy Powiatowej PSP w Będzinie został nadany jeszcze w tym roku. Pogratulował wszystkim strażakom awansów i podziękował za służbę.

Następnie głos zabrał zastępca komendanta głównego PSP st. bryg. Arkadiusz Biskup, który odczytał wszystkim zebranym list komendanta głównego PSP gen. bryg. Leszka Suskiego: „Wręczenie sztandaru to zawsze niezwykle doniosłe wydarzenie w historii każdej jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej. Przekazanie sztandaru Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie jest godną formą podziękowania strażakom i pracownikom cywilnym za służbę oraz prace na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców nie tylko powiatu będzińskiego.”

St. bryg, Arkadiusz Biskup również podkreślił, że chciałby pogratulować będzińskim strażakom nowego sztandaru. „Sztandar to symbol. Pod sztandarami nasi dziadowie i pradziadowie przelewali krew. Nierzadko bywało tak, że w cieniu sztandaru wydawali ostatnie tchnienie w walce, byśmy mogli żyć w wolnej, niepodległej i suwerennej Polsce. Życzę wam, by służba pod tym sztandarem była dla Was źródłem satysfakcji, ale niech będzie również powodem do dumy. Niech każdy dzień waszej służby znaczony będzie śladem dobrze spełnionego obowiązku wobec drugiego człowieka, ojczyzny i własnego sumienia. Gratuluję również wszystkim awansowanym, odznaczonym wyróżnionym, życząc dalszych sukcesów […], zdrowia, sił i wytrwałości. Niech was nie opuszcza strażackie szczęście za wstawiennictwem św. Floriana. Niech liczba powrotów zawsze równa się liczbie wyjazdów – a na dziś miłego świętowania.”

Do życzeń swoich przedmówców dołączył się również nadbryg. Jacek Kleszczewski, który złożył podziękowania dla wszystkich strażaków i innych służb mundurowych współpracujących na co dzień z PSP: „Chciałbym podziękować wam wszystkim za to, że jesteście. Za to, że przynosicie dumę i chlubę mnie osobiście i na pewno panu komendantowi głównemu oraz całemu naszemu krajowi. Za to jak działacie i jak niesiecie pomoc. Mieliście szansę w ubiegłym roku pokazać to podczas szczytu klimatycznego, zabezpieczeń, wielu anomalii pogodowych, wielu zdarzeń, na które reagujecie perfekcyjnie.[…] Chcę podziękować wszystkim instytucjom państwowym, samorządowym, formacjom, leśnikom, kapłanom, którzy zawsze nam sprzyjają.”

Na zakończenie głos zabrał st. kpt. Arkadiusz Spera, który podkreślił jak dużym wyróżnieniem jest nadanie sztandaru Komendzie Powiatowej PSP w Będzinie, a także podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego przedsięwzięcia.

Wśród gości zaproszonych na uroczystość byli między innymi:

  • Pan Waldemar Andzel wiceprzewodniczący Komitetu Społecznego Fundacji Sztandaru, Poseł na Sejm RP,
  • st. bryg. Arkadiusz Biskup zastępca komendanta głównego PSP,
  • Pan Robert Magdziarz wicewojewoda śląski,
  • parlamentarzyści, władze administracyjne i samorządowe województwa,
  • ks. biskup dr Grzegorz Kaszak – biskup sosnowiecki,
  • gen. brygadier w st. spocz. Zbigniew Meres – Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Katowicach,
  • nadinsp. Krzysztof Justyński komendant wojewódzki Policji,
  • przedstawiciele służb mundurowych współpracujących z PSP,
  • dyrektorzy i prezesi instytucji współpracujących z PSP.

Po zakończeniu oficjalnej części obchodów wszyscy zaproszeni goście, strażacy oraz ich rodziny mogli obejrzeć występ Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.

on 24 czerwiec 2019