Napisz do nas na:
komenda@bedzin.kppsp.gov.pl
ePUAP: /KPPSPBedzin/SkrytkaESP

ul. Modrzejowska 74
42-500 Będzin

Zadzwoń do nas:
+48 32 294 45 40 do 42
+48 32 267 50 31 do 33

Witamy w serwisie internetowym

 

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

w Będzinie

 

       Zapraszamy do zapoznania się z naszą stroną. Znajdą tutaj Państwo informacje o szerokim zakresie działalności ratowniczo – gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej powiatu będzińskiego, jej historii, dniu codziennym, strukturze i sposobie funkcjonowania. Publikujemy tutaj aktualności z Komendy, a także opis wybranych interwencji i wydarzeń, które mają miejsce na terenie naszego Powiatu, dane statystyczne, a także szereg innych ciekawych i ważnych porad, ostrzeżeń i informacji.

Ograniczenia w funkcjonowaniu KP PSP Będzin

Od 29 września 2020 r. do odwołania wprowadza się ograniczenia w funkcjonowaniu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie w zakresie wskazanym poniżej:

  1. Komenda prowadzi bezpośrednią obsługę interesantów w sprawach wymagających osobistego stawienia się wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty telefonicznie.
  2. Komenda prowadzi obsługę interesantów poprzez Punkt Kancelaryjny znajdujący się przy wejściu głównym, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.
  3. We wszystkich sprawach, prowadzonych przez tut. komendę, można kontaktować się z pracownikami telefonicznie i mailowo lub przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną, a także za pośrednictwem ePUAP, z uwzględnieniem zakresu podanego w informacjach szczegółowych zawartych w pkt. 6.
  4. Numery telefonów kontaktowych znajdują się w zakładce Wydziały Komendy na stronie internetowej Komendy.
  5. Na umówioną wizytę należy przychodzić do Komendy nie wcześniej niż 10 minut przed umówioną godziną, pamiętając o obowiązku zakrywania ust i nosa (zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami). Ponadto przed wejściem na teren komendy interesantowi wykonany zostanie pomiar temperatury ciała (klauzula informacyjna RODO w pkt. 7).
  6. Informacje szczegółowe:

Sprawy dotyczące zakresu Wydziału Kontrolno -Rozpoznawczego – dokumenty należy przesłać na adres siedziby lub składać w Punkcie Kancelaryjnym. Osobiste załatwianie sprawy możliwe jest po telefonicznym umówieniu terminu i godziny wizyty, kontakt w tej sprawie pod numerem telefonu: (32) 294 – 45 – 57; (32) 294 – 45 – 58

Składanie skarg i wniosków – złożenie pisemne poprzez przesłanie na adres siedziby. Osobiście: interesanci obsługiwani będą po telefonicznym umówieniu terminu i godziny wizyty, kontakt w tej sprawie pod numerem telefonu: (32) 267 – 56 – 83; (32) 294 – 45 - 50

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie informuję, że w każdy poniedziałek od godziny 12:00 do 15:00 przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań.

on 29 wrzesień 2020