Napisz do nas na:
komenda@bedzin.kppsp.gov.pl
ePUAP: /KPPSPBedzin/SkrytkaESP

ul. Modrzejowska 74
42-500 Będzin

Zadzwoń do nas:
+48 32 294 45 40 do 42
+48 32 267 50 31 do 33

Dowódca JRG

Stanowisko: Dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Będzinie

bryg. mgr inż. Marek Sadowski

Telefon: (32) 294 – 45 – 76

Fax: (32) 294 – 45 – 46
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny urzędowania:   od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

 

Do zadań Dowódcy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej należy w szczególności:

 • utrzymanie jednostki w należytej gotowości do działań ratowniczo-gaśniczych,
 • dysponowanie siłami i środkami JRG, dowodzenie nimi, organizowanie działań ratowniczych, kierowanie nimi oraz analizowanie tych działań,
 • organizowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego oraz wychowania fizycznego i sportu załogi JRG,
 • współdziałanie w opracowywaniu planów operacyjnych,
 • zapewnienie właściwej dyscypliny wewnętrznej i regulaminowego toku służby,
 • wnioskowanie w sprawach doboru osób na poszczególne stanowiska służbowe w JRG oraz w innych sprawach kadrowych,
 • zapewnienie właściwego stanu technicznego sprzętu, wyposażenia obiektów i urządzeń JRG oraz nadzór nad ich właściwym użytkowaniem i konserwacją,
 • tworzenie warunków do osiągnięcia wysokiego poziomu wiedzy i umiejętności zawodowych oraz sprawności fizycznej funkcjonariuszy JRG,
 • prowadzenie czynności kontrolno-rozpoznawczych zagrożeń, w tym również innych niż pożarowe, w szczególności dotyczących:
  • zapewnienia osobom przebywającym w budynkach, obiektach lub na terenach bezpieczeństwa i warunków szybkiej ewakuacji w wypadku wystąpienia zagrożenia,
  • przygotowania budynków, obiektów i terenów do prowadzenia działań ratowniczych.
 • wstępne ustalanie przyczyn oraz okoliczności powstania oraz rozprzestrzeniania się pożarów oraz innych miejscowych zagrożeń,
 • współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania,
 • prowadzenie rozpoznania w zakresie niezbędnym do podjęcia działań ratowniczych na obszarze powiatu,
 • wykonywanie innych czynności związanych z operacyjnym przygotowaniem terenu, obiektów i urządzeń do działań ratowniczo-gaśniczych z własnej inicjatywy jak również na zlecenie właściwych organów,
 • wykonywanie przekazanych zakresem czynności zadań z obszaru działania wydziału operacyjno-szkoleniowego w tym stanowiska kierowania komendanta powiatowego.