Napisz do nas na:
komenda@bedzin.kppsp.gov.pl
ePUAP: /KPPSPBedzin/SkrytkaESP

ul. Modrzejowska 74
42-500 Będzin

Zadzwoń do nas:
+48 32 294 45 40 do 42
+48 32 267 50 31 do 33

Ochotnicza Straż Pożarna

    Ochotnicza Straż Pożarna funkcjonuje w oparciu o przepisy ustawy o stowarzyszeniach oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej, a jej szczegółowe zadania oraz organizację określa własny statut.

Do głównych celów i zadań OSP należą:

  • prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami,
  • udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska, wypadków oraz innych klęsk i zdarzeń,
  • informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,
  • upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej,
  • wykonywanie zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej,
  • działania na rzecz ochrony środowiska,
  • wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych na własnym terenie,
  • wykonywanie innych zadań określonych w statucie OSP,
  • występy na zawodach sportowo-pożarniczych.

     Na terenie powiatu będzińskiego funkcjonują 42 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z których 20 wchodzi w skład Krajowego Sytemu Ratowniczo – Gaśniczego.

Rozmieszczenie jednostek OSP należących do KSRG na terenie powiatu będzińskiego:

Miasto Będzin 1 - OSP Grodziec Gmina Bobrowniki 2 - OSP Bobrowniki 3 - OSP Dobieszowice 4 - OSP Rogoźnik Gmina Czeladź  5 - OSP Czeladź Gmina Mierzęcice 6 - OSP Boguchwałowice 7 - OSP Mierzęcice Gmina Psary 8 - OSP Dąbie 9 - OSP Goląsza Brzękowice 10 - OSP Góra Siewierska 11 - OSP Psary 12 - OSP Sarnów 13 - OSP Strzyżowice Miasto i Gmina Siewierz 14 - OSP Piwoń 15 - OSP Siewierz 16 - OSP Wojkowice Kościelne. Miasto Sławków 17 - OSP Sławków Miasto Wojkowice 18 - OSP Wojkowice 19 - OSP Żychcice 20 - OSP Kamyce

    Rozmieszczenie jednostek OSP spoza KSRG na terenie powiatu będzińskiego:

Miasto Będzin 1 - OSP Będzin 2 - OSP Łagisza Gmina Bobrowniki 3 - OSP Myszkowice 4 - OSP Sączów 5 - OSP Siemonia 6 - OSP Twardowice 7 - OSP Wymysłów Gmina Mierzęcice 8 - OSP Mierzęcice II 9 - OSP Przeczyce 10 - OSP Sadowie 11 - OSP Nowa Wieś 12 - OSP Toporowice Gmina Psary 13 - OSP Preczów Miasto i Gmina Siewierz 14 - OSP Brudzowice 15 - OSP Dziewki 16 - OSP Gołuchowice 17 - OSP Leśniaki 18 - OSP Nowa Wioska 19 - OSP Powarpie 20 - OSP Siewierz Osiedle 21 - OSP Tuliszów 22 - OSP Żelisławice