Napisz do nas na:
komenda@bedzin.kppsp.gov.pl
ePUAP: /KPPSPBedzin/SkrytkaESP

ul. Modrzejowska 74
42-500 Będzin

Zadzwoń do nas:
+48 32 294 45 40 do 42
+48 32 267 50 31 do 33

Szkolenie

SZKOLENIE PODSTAWOWE OSP - CZĘŚĆ I

 

> Organizacja Ochotniczych Straży Pożarnych

> Służba wewnętrzna. Musztra

> Sprzęt ratowniczy i podrzędny sprzęt gaśniczy

> Drabiny pożarnicze

> Węże, armatura wodna, sprzęt do podawania piany

> Proces spalania a pożar

> Zadania strażaków w zastępie

> Podstawy organizacji akcji gaśniczej

> Rozwijanie linii, zajmowanie stanowisk gaśniczych

> Gaszenie pożarów oraz środki gaśnicze

> Ewakuacja ludzi, zwierząt i mienia

> Działania w czasie innych miejscowych zagrożeń

> Łączność bezprzewodowa i alarmowa

 

SZKOLENIE PODSTAWOWE OSP - CZĘŚĆ II

 

> Organizacja ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej

> Rozwój pożaru

> Taktyka gaszenia pożarów

> Sprzęt ochrony dróg oddechowych

> Ratowniczy sprzęt mechaniczny

> Podstawowe zadania strażaków ratowników OSP w czasie działań chemiczno-ekologicznych

> Elementy pierwszej pomocy

 

SZKOLENIE OSP Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO

 

> Wypadki drogowe – statystyka i przyczyny

> Budowa pojazdów samochodowych

> Hydrauliczne urządzenia ratownicze

> Organizacja akcji ratownictwa technicznego na drogach

> Metody uwalniania osób poszkodowanych z samochodów osobowych, ciężarowych oraz autobusów

> Postępowanie w czasie akcji z występowaniem substancji niebezpiecznych

> Postępowanie ratownicze w czasie innych akcji komunikacyjnych

 

SZKOLENIE NACZELNIKÓW OSP

 

> Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność Naczelnika OSP

> Współdziałanie OSP z organami samorządu terytorialnego i jednostkami PSP

> Wybrane zagadnienia operacyjne

> Ceremoniał pożarniczy

> Organizacja szkoleń, ćwiczeń oraz zawodów sportowo - pożarniczych OSP i MDP

> Zaplecze logistyczne Ochotniczych Straży Pożarnych

> Propaganda z zakresu ochrony przeciwpożarowej

 

SZKOLENIE DOWÓDCÓW OSP

 

> Organizacja ochrony przeciwpożarowej

> Kierowanie działaniami ratowniczymi

> Działania Gaśnicze

> Działania ratownictwa na drodze

> Organizacja łączności dowodzenia i współdziałania

> Organizacja szkoleń doskonalących w OSP

> Sporządzanie dokumentacji z działań ratowniczych

> Organizacja i funkcjonowanie jednostek Operacyjno-Technicznych Ochotniczych Straży Pożarnych (JOT OSP)

 

SZKOLENIE KIEROWCÓW OSP

 

> Prawa i obowiązki kierowcy samochodu pożarniczego

> Charakterystyka podstawowych samochodów pożarniczych

> Zasady bezpieczeństwa prowadzenia i ustawiania

> Obsługa techniczna samochodów pożarniczych

> Konserwacja i eksploatacja hydraulicznych urządzeń ratowniczych

> Konserwacja i eksploatacja pił

> Zasady eksploatacji sprzętu ochrony dróg oddechowych

> Łączność i alarmowanie

> Konserwacja i eksploatacja motopomp i autopomp oraz pomp stosowanych w OSP

> Konserwacja i eksploatacja agregatów prądotwórczych i osprzętu