Napisz do nas na:
komenda@bedzin.kppsp.gov.pl
ePUAP: /KPPSPBedzin/SkrytkaESP

ul. Modrzejowska 74
42-500 Będzin

Zadzwoń do nas:
+48 32 294 45 40 do 42
+48 32 267 50 31 do 33

Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego

42-500 Będzin, ul. Modrzejowska 74
Telefony:
Alarmowe: 998; 112
Centrala: (32) 267 – 50 – 31 do 33

Fax: (32) 294 – 45 – 46
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej powołane w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie prowadzi działania mające na celu  zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu zabezpieczenia operacyjnego oraz prowadzenia działań ratowniczych realizowanych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu będzińskiego.
SK KP PSP w Będzinie funkcjonuje w sieci stanowisk kierowania PSP w województwie śląskim. Nadrzędnym stanowiskiem kierowania dla SK KP PSP w Będzinie jest Stanowisko Kierowania Komendanta Wojewódzkiego (SK KW PSP) w Katowicach.

Do podstawowych zadań Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego należy:

 • przyjmowanie zgłoszeń o zagrożeniach i dysponowanie siłami i środkami jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz innych służb do akcji ratowniczych na obszarze chronionym,
 • koordynacja działań ratowniczych na obszarze chronionym w zakresie czynności operacyjnych wynikających z podjęcia działań przez jednostki ochrony przeciwpożarowej,
 • przyjmowanie, rejestrowanie i ewidencjonowanie meldunków o udziale jednostek ochrony przeciwpożarowej w likwidacji skutków pożarów, klęsk żywiołowych, katastrof technicznych, chemicznych, ekologicznych i innych zdarzeń oraz przekazywanie tych informacji do SK KW PSP,
 • dokonywanie bieżącej oceny sytuacji powiatu w zakresie występujących pożarów i innych miejscowych zagrożeń oraz jego operacyjnego zabezpieczenia,
 • przyjmowanie i rejestrowanie bieżących meldunków o stanie sił i środków PSP oraz jednostek wchodzących w skład KSRG i przekazywanie tych informacji do SK KW PSP,
 • współdziałanie z innymi instytucjami powiatowymi w podejmowaniu decyzji zwalczania zaistniałych pożarów i innych miejscowych zagrożeń oraz likwidacji skutków ich występowania,
 • dysponowanie siłami i środkami PSP, jednostkami wchodzącymi w skład KSRG oraz innych jednostek na terenie powiatu wg ustalonych zasad dysponowania,
 • prowadzenie ewidencji wojewódzkich specjalistów oraz dysponowanie nimi wg odrębnych ustaleń,
 • powiadamianie przełożonych oraz władz powiatu o zagrożeniach występujących na terenie powiatu,
 • prowadzenie komputerowych baz danych,
 • prowadzenie i aktualizacja dokumentacji SK KW PSP,
 • obsługa urządzeń monitoringu pożarowego,
 • przyjmowanie zgłoszeń z telefonów stacjonarnych na nr 112 i przekazywanie ich do właściwych służb (Ratownictwa Medycznego lub Policji),
 • utrzymywanie stałej łączności z SK KW PSP w Katowicach.

     Służba na SK KP pełniona jest w zmianowym systemie rozkładu służby przez strażaków wchodzących w skład etatowej służby dyżurnej. Służba pełniona jest w systemie 24/48. W razie potrzeby obsadę SK KP uzupełnia się strażakami pełniącymi służbę w codziennym bądź zmianowym systemie rozkładu służby. Służba pełniona jest w wydzielonym, zabezpieczonym i wyposażonym w środki techniczne pomieszczeniu.

Etatową obsadę SK KP w Będzinie stanowią:

 • Dyżurny Operacyjny,
 • Pomocnik Dyżurnego Operacyjnego.